En rådgivningsordning for økt brannsikkerhet ved din bedrift

Hvorfor skal vi bli med?

Brannkontrollen er en medlemsordning for trebearbeidende bedrifter. Dere får en omfattende gjennomgang av hvordan det står til med brannsikkerheten i virksomheten. Inspeksjonen munner ut i en rapport som gir anbefalinger om tiltak som vil bedre brannsikkerheten i bedriften ytterligere.

Treindustriens Brannkontroll kommer på besøk regelmessig en gang i året.

Organisering

Treindustriens Brannkontroll har et eget styre hvor tilsluttede bedrifter og forsikring er representert. I tillegg støtter Norsk brannbefals
landsforbund ordningen med faglig veileder.

Sekretariat for ordningen er Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). 

Våre medlemmer

Bergene Holm AS avd. Larvik

Bergene Holm AS avd. Nidarå

Bergene Holm AS Treinteriør

Bergene Holm AS avd. Kirkenær

Bergene Holm AS avd. Skarnes

Bergene Holm AS avd. Brandval

Bergene Holm AS avd. Haslestad

Inntre Kjeldstad AS avd. Selbu

Inntre Kjeldstad AS avd. Støren

Inntre Kjeldstad AS avd. Verdal

Inntre Kjeldstad AS avd. Steinkjer

Begna Bruk AS    

Børrestuveien 3 ANS, Oslo

Solør Bioenergi AS avd. Biobrensel

Solør Bioenergi AS avd. Charlottenberg

Solør Bioenergi AS avd. Rindi Älvdalen