top of page

En rådgivningsordning for økt brannsikkerhet ved din bedrift

Hvorfor skal vi bli med?

Brannkontrollen er en medlemsordning for trebearbeidende bedrifter. Dere får en omfattende gjennomgang av hvordan det står til med brannsikkerheten i virksomheten. Inspeksjonen munner ut i en rapport som gir anbefalinger om tiltak som vil bedre brannsikkerheten i bedriften ytterligere.

Treindustriens Brannkontroll kommer på besøk regelmessig en gang i året.

Organisering

Treindustriens Brannkontroll har et eget styre hvor tilsluttede bedrifter og forsikring er representert. I tillegg støtter Norsk brannbefals
landsforbund ordningen med faglig veileder.

Sekretariat for ordningen er Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). 

Våre medlemmer

Bergene Holm AS avd. Larvik

Bergene Holm AS avd. Nidarå

Bergene Holm AS Interiør 

Bergene Holm AS avd. Kirkenær

Bergene Holm AS avd. Skarnes

Bergene Holm AS avd. Brandval

Bergene Holm AS avd. Haslestad

Inntre Kjeldstad AS avd. Selbu 

Inntre Kjeldstad AS avd. Verdal (Trones)

Inntre Kjeldstad AS avd. Steinkjer (Kirknesvaag)

Inntre Kjeldstad AS avd. Støren

Treteknisk, Oslo

Begna Bruk AS   

Solør Bioenergi AB, Norge

Solør Bioenergi AB, Sverige

ESAS avd Eidskog

ESAS avd Vikodden

bottom of page