top of page

 

Vi besøker våre medlemmer en gang i året og foretar en detaljert gjennomgang av bedriften. Vi ser på rutiner og tiltak for brannsikring, både administrativt og i praksis.

Bedriften får i etterkant av besøket en rapport med utstrakt bruk av bilder og rating på en skala fra 1 til 10 for alle forhold som er vurdert.

Rapporten er et konkret verktøy til forbedring, og kan benyttes som dokumentasjon internt eller overfor forsikringsselskap og offentlig myndighet.

Under fanen dokumenter finner du et eksempel på en slik rapport.

bottom of page